Latest news

Izvēlne

Viegldegošo kravu pārvadāšanas noteikumi

SIA “LDZ CARGO”

Viegldegošo kravu pārvadāšanas noteikumi

 

I Vispārīgie noteikumi

 

        1. Pārvadātāja SIA “LDZ CARGO” (turpmāk – LDZ CARGO) “Viegldegošo kravu pārvadāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) ir izstrādāti saskaņā ar 04.11.2002. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu” 182.punktu.

        2. Noteikumi nosaka viegldegošo kravu sarakstu, kurām nepieciešams ievērot paaugstinātus ugunsdrošības pasākumus, vagonu atlases un sagatavošanas kārtību ugunsdrošības ziņā, papildu viegldegošo kravu pārvadāšanas nosacījumus.

 

II Viegldegošās kravas

 

 1. Viegldegošās kravas ir kravas, pārvadājot kuras nepieciešams ievērot paaugstinātus ugunsdrošības pasākumus
 2. Viegldegošo kravu saraksts ir norādīts Noteikumu pielikumā.

 

III Vagonu atlases un sagatavošanas kārtība ugunsdrošības ziņā

 

 1. Pārvadājot viegldegošo kravu, nosūtītājs nosaka vagona piemērotību viegldegošās kravas pārvadāšanai un sagatavo vagonu ugunsdrošības ziņā.
 2. Ja vagonam ir virsbūves bojājumi, kuru dēļ pārvadāšanas laikā var notikt kravas aizdegšanās, iekraut tajā viegldegošo kravu ir aizliegts.
 3. Segtajam vagonam ir jābūt nebojātai virsbūvei bez spraugām ar nebojātu jumtu, krāsns apdarēm ir jābūt blīvi noslēgtiem vākiem. Spraugu esamību nosūtītājs pārbauda no vagona iekšpuses, kad ir aizvērtas durvis un lūkas. Diennakts tumšajā laikā un/vai sliktas redzamības apstākļos spraugu esamības pārbaudi nosūtītājs veic labi apgaismotajās vietās.
 4. Konstruktīvo spraugu aiztaisīšanas paņēmienam ir jānodrošina vagona saglabātība, iespēja atgriezt vagonam sākotnējo stāvokli pēc kravas pārvadāšanas un tas nedrīkst mainīt vagona konstrukciju.
 5. Durvju un lūku aiļu konstruktīvām spraugām, konstruktīvām spraugām jumta ar sienu apšuvumu savienojuma vietās ir jābūt aiztaisītām no vagona iekšpuses. Tās durvju ailes konstruktīvās spraugas, caur kuru tiek veikta iekraušana, aiztaisa no ārpuses.
 6. Segtā vagona konstruktīvo spraugu aiztaisīšanas paņēmieni ir norādīti SMGS 3.pielikuma 11.nodaļā.
 7. Materiāliem, kurus izmanto kravas aizsegam, kravas nostiprināšanai un aizsardzībai no vagona izvirzītajām daļām, vagonu konstruktīvo spraugu aiztaisīšanai u.tml., pārvadājot gan viegldegošās, gan neviegldegošās kravas, jābūt nedegošajiem vai slikti (grūti) degošajiem.
 8. Pārvadājot kravas, kas atzīmētas Noteikumu pielikumā ar “*” zīmi, vagona konstruktīvajām spraugām ir jābūt aiztaisītām ar maispapīru/ietinamo maispapīru, kura blīvums ir ne mazāks par 60 g/m2 un kuru pielīmē vagonam ar šķidro stiklu, jeb stikla audumu ar līmes sastāvu, kas atbilst ugunsdrošības prasībām.

 

IV Papildu viegldegošo kravu pārvadāšanas nosacījumi

 

 1. Pārvadājot vasaras periodā vaļējajā ritošajā sastāvā kūdru un šķeldu ar mitrumu mazāku par 40%, koka zāģskaidu, koksnes skaidu, nosūtītājs nosedz to ar brezentu vai citiem slikti (grūti) degošiem materiāliem, kuri aizsargā kravu no dzirksteļu nokļūšanas un nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Pārvadājot viegldegošās kravas, nosūtītājs pavadzīmes ailē “Kravas nosaukums” izdara atzīmi “Viegldegoša” un “Piesegums 3/0-0-1-0”.

     


      Pielikumi:

      VIEGLDEGOŠO KRAVU SARAKSTS