Latest news

Izvēlne

Vilces nodrošināšana

♦ SIA "LDZ CARGO" sniedz lokomotīvju vilces pakalpojumus saimniecības un būvniecības darbiem dzelzceļa infrastruktūrā, kā arī lokomotīvju nomas pakalpojumus.

LDZ koncerna iekšējie pakalpojumi, uz līguma pamata:
  • vilces pakalpojumi manevru veikšanai un saimniecības vilcienu pārvadāšanai.

Pakalpojumi ārējiem klientiem, uz līguma pamata:
  • vilces nodrošināšanas pakalpojumi ar lokomotīvju un lokomotīvju brigādēm;

  • ar lokomotīvju un lokomotīvju brigāžu darbu saistītie pakalpojumi;

  • vilces ritošā sastāva nodošana apakšnomā.

Kontaktpersona par minētajiem pakalpojumiem:

Valērijs Ņizkodubovs

SIA "LDZ CARGO"


Tehniskā dapartamenta direktors

t.67234505; mob.29531923

e-mail:
valerijs.nizkodubovs@ldz.lv

 

♦  SIA “LDZ CARGO” uz līgumu pamata veic arī vagonu un konteineru nodošanu lietošanā un nomā.

Kontaktpersona par vagonu un konteineru nodošanu lietošanā:

Ēriks Blaževičs

SIA "LDZ CARGO" 


Galvenais speciālists plānošanas jautājumos

t.67234078; mob.28457441

e-mail: eriks.blazevics@ldz.lv

Kontaktpersona par vagonu nodošanu nomā:

Raimonds Mazaļevskis

SIA "LDZ CARGO"

Vagonu nomas daļas vadītājs

t.67234128; mob.20297540


e-mail: raimonds.mazalevskis@ldz.lv