Latest news

Kravu pārvadājumi

 

SIA “LDZ CARGO” ir VAS „Latvijas dzelzceļš” dibināts meitas uzņēmums, kurš ir sertificēts veikt dzelzceļa pārvadājumus un kam atkārtoti piešķirts drošības sertifikāts (A daļa - ES identifikācijas numurs LV1120180005 derīgs no 30.01.2019. līdz 29.01.2024. un B daļa - ES identifikācijas numurs LV1220180008 derīgs no 30.01.2019. līdz 29.01.2024.) Sertifikāti nodrošina tiesības veikt vietējos un starptautiskos dzelzceļa kravu pārvadājumus, kā arī starptautiskos pasažieru pārvadājumus.

SIA “LDZ CARGO” ir lielākais tranzīta un transporta nozares uzņēmums Latvijā un viens no lielākajiem dzelzceļa kravu pārvadātājiem Eiropā, kurš papildus nodrošina arī vilces pakalpojumus un sniedz kravas vagonu izmantošanas pakalpojumus. Jāatzīmē, ka SIA “LDZ CARGO” pārvalda kravas vagonu parku. Klientu vajadzībām tiek piedāvāti segtie vagoni, pusvagoni, platformas, cisternas un hopervagoni cementa un graudu pārvadājumiem.  

Sabiedrība pieņem pārvadāšanai gandrīz visus HKN (Harmonizēta kravu nomenklatūra) minētos kravas veidus (naftu, akmeņogles, metālu, kokmateriālus, pārtikas preces, minerālmēslus, ķīmiskās preces u.c.) ko pārvadā konteineros un vagonos. Sadarbībā ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmumiem, kas darbojas kā vienots precīzs mehānisms, tiek nodrošināts kravu pārvadājumu process, kuram var uzticēties katrs klients, kas vēlās lai viņa krava neskartā veidā savlaicīgi tiktu nogādāta  viņa norādītajā galapunktā.

Latvijas teritorijā SIA „LDZ CARGO” veic kravu pārvadājumus no/līdz jebkurai dzelzceļa stacijai, kas ir atvērta kravas operācijām. Kravas pieņemšana pārvadāšanai un kravas izsniegšana tiek nodrošināta diennakts režīmā.

Starptautiskajā satiksmē darbojas Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) un Vienveida noteikumu attiecībā uz kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājuma līguma (CIM) tiesiskajā vidē un kravu pārvadāšanai izmanto Austrumu-Rietumu un Ziemeļu-Dienvidu transporta koridorus.

 

Klientu vajadzībām tiek piedāvāti šādi papildus pakalpojumi:

  • tukšo un krauto vagonu svēršana uz dzelzceļa svariem;
  • vagonu padošanu/novākšanu uz/no pievedceļiem;
  • pārvadājumu dokumentu noformēšana;
  • shēmu un aprēķinu izstrāde nestandarta un negabarīta kravas nostiprināšanai;
  • muitas procedūras tranzīta noformēšanas pakalpojumi;
  • vagonu un konteineru noma vai lietošana.