Latest news

Izvēlne

Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

Neauditēts starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats (par 2024.gada 1.janvāri – 31.martu)


Neauditēts starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats (par 2023.gada 1.janvāri – 30.septembri)

Neauditēts starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats (par 2023.gada 1.janvāri – 30.jūniju)

Neauditēts starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats (par 2023.gada 1.janvāri – 31.martu)


Neauditēts starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats (par 2022.gada 1.janvāri – 30.septembri)

Neauditēts starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats (par 2022.gada 1.janvāri – 30.jūniju)

Neauditēts starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats (par 2022.gada 1.janvāri – 31.martu)


Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2021.gada 1.janvāri – 30.septembri)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2021.gada 1.janvāri – 30.jūniju)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2021.gada 1.janvāri – 31. martu)


Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2020.gada 1.janvāri – 30.septembri)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2020.gada 1.janvāri – 30.jūniju)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2020.gada 1.janvāri – 31.martu)


Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2019.gada 1.janvāri – 30.septembri)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2019.gada 1.janvāri – 30.jūniju)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2019.gada 1.janvāri – 31.martu)


Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2018.gada 1.janvāri – 30.septembri)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2018.gada 1.janvāri – 30.jūniju)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2018.gada 1.janvāri – 31.martu)


Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2017.gada 1.janvāri – 30.septembri) 

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2017.gada 1.janvāri – 30.jūniju) 

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2017.gada 1.janvāri – 31.martu) 


Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2016.gada 1.janvāri – 30.septembri) 

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2016.gada 1.janvāri – 30.jūniju) 

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2016.gada 1.janvāri – 31.martu) 


Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2015.gada 1.janvāri – 30.jūniju)

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats (par 2015.gada 1.janvāri – 31.martu)