Latest news

Izvēlne

Struktūra

SIA "LDZ CARGO" administratīva struktūra ir izveidota tā, lai ar optimālo darba resursu palīdzību nodrošinātu pamatfunkciju izpildi. Visos jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības stratēģisko plānošanu, biznesa attīstību, sabiedrības tēla veidošanu, piedalīšanos starptautiskajos pasākumos un organizācijās, komunicēšanu ar masu medijiem.

 

Misija

 

Veikt iekšzemes un starptautiskos kravu pārvadājumus, kā arī starptautiskos pasažieru pārvadājumus, un sniegt ar pārvadājumiem saistītus pakalpojumus.

 

Vīzija 

 

Atgūt vadošā dzelzceļa kravu pārvadātāja pozīciju Baltijas valstīs 

 

SIA "LDZ CARGO" darbojas šādos galvenajos komercdarbības virzienos:

 

  • Kravu pārvadājumi un loģistikas sistēma;

 

Komercdarbības virziena pamatuzdevums 

 

Katra SIA "LDZ CARGO" komercdarbības virziena pamatuzdevums ir nepārtraukti uzlabot pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un darba ražīgumu, nodrošinot piedāvāto pakalpojumu pastāvīgu modernizāciju un progresu, labāku cenas/kvalitātes attiecību, nekā tas pieejams tirgū. Koncerna atbalsta komercdarbības virzienu attīstībā SIA "LDZ CARGO" investēs tik, cik nepieciešams, lai tie nodrošinātu galvenās komercdarbības virzienu atbalsta funkcijas.

SIA "LDZ CARGO" Statūti

 


"Latvijas dzelzceļš" koncerna struktūra