Latest news

Piekļuve KPS sistēmai

Piekļuve KPS sistēmai

Pieslēgšana KPS sistēmai  notiek, pamatojoties uz noslēgto ar SIA "LDZ CARGO" līgumu. Līgums tiek parakstīts divos eksemplāros.

Līguma parakstīšanas kārtība:

1. Klients iesniedz SIA "LDZ CARGO" pieteikumu līguma noformēšanai (sūta elektroniskā veidā uz e-pastu KPS.ligumi@ldz.lv). Pieteikuma paraugs pieejams šeit.

2. SIA "LDZ CARGO" noformē līgumu, veic līguma parakstīšanu no savas puses un nodod līgumu parakstīšanai Klientam:

  • nosūtot pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi;
  • nosūtot uz e-pastu, ja līgums tika parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

3. Pēc līguma parakstīšanas Klients nogādā SIA “LDZ CARGO” līguma eksemplāru uz SIA “LDZ CARGO” Attīstības daļa, Vilhelma Purvīša iela 14-538, Rīga, vai pēc parakstīšanas ar drošu elektronisko parakstu sūta atpakaļ uz e-pastu.

 

Informāciju  KPS sistēmā var ievadīt gan pats klients, gan viņa uzdevumā cita persona, kura ir pieslēgta  KPS sistēmai.

Datu ievadīšana KPS sistēmā

  • Ja viens klients vēlas pilnvarot citu klientu veikt darbības, saistītas ar datu ievadīšanu un skatīšanu (izņemot elektronisku dzelzceļa pavadzīmju ievadīšanu), klientam nepieciešams noformēt pilnvarojumu uz firmas veidlapas. Pilnvarojuma paraugs pieejams šeit.
  • Ja klients vēlas pilnvarot SIA "LDZ CARGO" veikt darbības, saistītas ar datu ievadīšanu un skatīšanu, kā arī datu ievadīšanu elektronisko pavadzīmju noformēšanai, klientam nepieciešams noformēt pilnvarojumu uz firmas veidlapas. Pilnvarojuma paraugs pieejams šeit.

Visi iepriekš minētie dokumenti (izņemot līgumu) tiek aizpildīti vienā eksemplārā. Pēc parakstīšanas dokumentu nepieciešams nosūtīt elektroniskā veidā uz e-pastu KPS.ligumi@ldz.lv, bet oriģinālu nogādāt uz SIA “LDZ CARGO” Attīstības daļa, Vilhelma Purvīša iela 14-538, Rīga.