Latest news

Izvēlne

Organizācijas un valsts dienesti, kas pieprasa īpašus noteikumus atsevišķu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļa

LR VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA MUITAS PĀRVALDE

Nr.

Uzņēmums

Kontakti

1.

LR Valsts ieņēmumu dienesta

Muitas pārvalde

 

www.vid.gov.lv

 

Adrese:

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, Latvija

 

Tālr.:

+ 371 6712 0000 (MP konsultācijas),

+ 371 6712 0982 (MP lietvedība)

 

e-pasts:

MP.lietvediba@vid.gov.lv,

MP.konsultacija@vid.gov.lv

 

KRAVĀM, KAS PAREDZĒTAS KONTROLEI

Nr.

Uzņēmums

Krava

Kontakti

1.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa

www.mfa.gov.lv

vai arī

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/drosibas-politika/strategiskas-nozimes...

Militārās un divējāda pielietojuma kravas

Adrese:

Elizabetes iela 57, Rīga,  LV-1050, Latvija

 

Tālr.: 

+ 371 6701 6430,

+ 371 6701 6431 

 

e-pasts:

nauris.rumpe@mfa.gov.lv  

alta.petersone@mfa.gov.lv 

  

2.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Pārtikas un veterinārais dienests

 

www.pvd.gov.lv

Veterinārai, fitosanitārai, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma robežkontrolei pakļautās kravas

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, Latvija

 

Tālr.:

+371 6702 7282,

+371 6702 7505,

+371 6702 7111,

+371 6702 7426

 

e-pasts:

info.rd@pvd.gov.lv