Latest news

Par uzņēmumu

 

SIA “LDZ CARGO” ir VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas uzņēmums, kurš veic iekšzemes un starptautiskos dzelzceļa kravu pārvadājumus, nodrošina vilces pakalpojumus, sniedz kravas vagonu nomas pakalpojumus un citus ar kravu pārvadājumiem saistītus pakalpojumus.

“LDZ CARGO” ir dibināts 2005.gadā, un tas ir lielākais tranzīta un transporta nozares uzņēmums Latvijā un nozīmīgs dzelzceļa kravu pārvadātājs arī Eiropas mērogā.

 

“LDZ CARGO” pārvadā plaša sortimenta kravas, izmantojot konteinerus un vagonus, t.sk. naftu, akmeņogles, metālus, kokmateriālus, pārtikas preces, minerālmēslus, ķīmiskus izstrādājumus u.c. kravas. Būtiska “LDZ CARGO” darbības sastāvdaļa ir arī iekšzemes kravu pārvadājumi un to attīstība.

Uzņēmums darbojas gan Nolīguma par starptautisko dzelzceļa satiksmi (SMGS), gan Starptautiskās konvencijas par dzelzceļa kravu pārvadājumiem (CIM) tiesiskajā vidē, kravu pārvadāšanai izmantojot visus galvenos Austrumu-Rietumu un Ziemeļu-Dienvidu transporta koridorus.

SIA “LDZ CARGO” 2023.gada janvārī uzsāka kravu pārvadājumus Igaunijas teritorijā un 2023.gada jūnijā šajā kaimiņvalstī ir atvērta SIA “LDZ CARGO” filiāle.