Latest news

KPS pakalpojumu saraksts

1. Elektronisko datu iesniegšana iepriekšējai informēšanai par kravām, kas tiek ievestas Muitas savienībā (Krievijas Federācija un Baltkrievijas Republika)

2. Elektronisko datu iesniegšana informēšanai par sūtījumiem starptautiskajā satiksmē:

2.1. informācijas sagatavošana un iesniegšana par sūtījumiem, kas tiks nosūtīti no Latvijas dzelzceļa stacijām caur Latvijas Republikas - Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas - Igaunijas Republikas  robežām;

2.2. informācijas sagatavošana un iesniegšana par sūtījumiem, kas tiks nosūtīti no Latvijas dzelzceļa stacijām caur Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas robežu.

3. Elektroniskās dzelzceļa pavadzīmes noformēšana, iesniegšana un saņemšana pārvadājumiem iekšzemes satiksmē.

4. Elektroniskās SMGS dzelzceļa pavadzīmes noformēšana un iesniegšana sūtījumiem starptautiskā satiksmē:

4.1. tukšu privātu vagonu nosūtīšana uz Krievijas Federāciju caur robežpunktiem Zilupe un Kārsava ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm;

4.2.  krauto vagonu un konteineru nosūtīšana uz Krievijas Federāciju ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm;

4.3.  tukšo vagonu un tukšo konteineru nosūtīšana uz Kaļiņingradu ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm;

4.4. tukšu vagonu nosūtīšana uz Krievijas Federāciju caur Baltkrievijas Republiku ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm;

4.5. tukšu vagonu nosūtīšana uz Baltkrievijas Republiku caur robežpunktu Indra ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm;

4.6.tukšu konteineru nosūtīšana uz Baltkrievijas Republiku caur robežpunktu Indra ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm;

4.7.tukšu un krautu vagonu nosūtīšana uz Lietuvas Republiku ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm;

4.8. tukšu vagonu nosūtīšana uz Igaunijas Republiku ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm;

5. Elektroniskās SMGS dzelzceļa pavadzīmes saņemšana pārvadājumiem starptautiskā satiksmē.

6. Pavadzīmes noformēšana uz baltas lapas, izmantojot KPS sistēmas piešķirto unikālo elektronisko numuru, sūtī­ju­miem iekšzemes un starptautiskā satiksmē.

7. Pavadzīmes (SMGS un iekšzemes) noformēšana uz tipogrāfijas veidlapām (stingrās uzskaites dokuments ar piešķirto numuru).

8. Elektroniskā vagonu padošanas un novākšanas saraksta noformēšana un parakstīšana.

9. Elektronisko rēķinu (ar pielikumiem) saņemšana.

          9.1.Par elektronisko rēķinu saņemšanu ārpus darba laika

10. Pārsūtīšanas pavadzīmju noformēšana:

10.1. pārsūtīšanas pavadzīmes noformēšana uz baltas lapas;

10.2. elektronisko pārsūtīšanas pavadzīmju noformēšana.