Latest news

Izvēlne

Elektroniskās pavadzīmes izmantošana iekšzemes sūtījumiem

2017. gada augustā uzsākta jaunas KPS funkcionalitātes Elektroniskās iekšzemes dzelzceļa pavadzīmes noformēšana, iesniegšana un izsniegšana pārvadā­jumiem iekšzemes satiksmē izmantošana krauto vagonu sūtījumiem.

Pakalpojums paredz pilnīgu elektronisko informācijas apmaiņu par šiem pārvadājumiem. Klientam vairāk nav jādrukā pavadzīme, lai to aiznestu uz kravu terminālu iesniegšanai pārvadāšanai un nav jābrauc uz kravu terminālu, lai saņemtu pavadzīmi papīra veidā. Klients vienkārši ievada datus par sūtījumu pavadzīmes apjomā un nodot tos pārvadātājam KPS sistēmā. Pārvadātājs veic nepieciešamās operācijas ar šo sūtījumu savās informācijas sistēmās, pieņem to pārvadāšanai un nodot tālāk galastacijai. Galastacijā, kad klientam tiek paziņots par kravas pienākšanu, lai saņemtu kravu, vairāk nav jābrauc uz terminālu. Lai pavadzīmē veiktu atzīmes par kravas saņemšanu,  klientam KPS sistēmā jānospiež tikai dažas pogas.

Elektroniskas pavadzīmes ar pārvadātāja un klienta atzīmēm  klientam ir pieejamas KPS portālā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, pieejama arī pavadzīmju izdruka *pdf formātā.

Elektronisku dzelzceļā pavadzīmi iespējams noformēt sistēmā KPS. Pieslēgšana sistēmai KPS notiek pamatojoties uz noslēgto ar SIA „LDZ CARGO” līgumu.

Elektroniskās pavadzīmes izmantošanas iekšzemes sūtījumiem pagaidu kārtība atrodama šeit.