Latest news

Izvēlne

Tukšu un krautu vagonu nosūtīšana uz Lietuvas Republiku caur robežpunktiem Meitene un Eglaine ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm

SIA «LDZ CARGO» informē, ka pamatojoties uz starp AS «LIETUVOS GELEŽINKELIAI» un SIA «LDZ CARGO» 10.05.2018. noslēgto vienošanos № CAR-627/2018/SP(DK)-105 par pārvadājumu organizēšanu izmantojot elektroniskās pavadzīmes, SIA «LDZ CARGO» pieņem pārvadāšanai tukšus un krautus vagonus no Latvijas Republikas caur robežpunktiem Meitene un Eglaine uz Lietuvas Republiku arī ar elektroniskām dzelzceļa pavadzīmēm.

Elektronisku dzelzceļā pavadzīmi iespējams noformēt Kravu kustības pārvaldības sistēmā (turpmāk – KPS sistēma). Pieslēgšana KPS sistēmai notiek pamatojoties uz ar SIA «LDZ CARGO» noslēgto līgumu.

Instrukcija par elektroniskās SMGS pavadzīmes izmantošanas kārtību atrodama šeit.