Latest news

Izvēlne

Par elektronisko datu apmaiņas nodrošināšanu starp VAS „Latvijas dzelzceļš” ar AS «Eesti Raudtee» un starp VAS „Latvijas dzelzceļš” ar AS „Lietuvos geležinkeliai”

        VAS „Latvijas dzelzceļš” noslēdza ar AS «Eesti Raudtee» un AS „Lietuvos geležinkeliai” līgumus par elektronisko datu apmaiņu kravu pārvadājumos starptautiskajā dzelzceļa satiksmē sākot ar 2015.gada 1.martu. Ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 05.02.2015. Prezidentu Padomes lēmumu Nr.PP-3/24 „Par elektronisko datu apmaiņas nodrošināšanu” pienākums nodrošināt  elektronisko datu sniegšanu,  izmantojot LDZ esošo kravu kustības pārvaldības  informācijas sistēmu (turpmāk – sistēma KPS), ir uzlikts SIA „LDZ CARGO”.

        SIA „LDZ CARGO” informē, ka sūtījumi, kas tiks nosūtīti no Latvijas dzelzceļa stacijām caur Latvijas-Lietuvas  un Latvijas-Igaunijas Republikas robežām sākot ar 2015.gada 01.marta plkst.00:00,  tiks pieņemti pārvadāšanai tikai pēc tam, kad sistēmā KPS par tām elektroniskā veidā tiks saņemta informācija SMGS dzelzceļa pavadzīmes apjomā. Pieslēgšana sistēmai KPS notiek pamatojoties uz noslēgto ar SIA „LDZ CARGO” līgumu. Klientiem, kuriem ir noslēgts līgums ar SIA „LDZ CARGO” par KPS lietošanu, papildus nav jāslēdz cits līgums.

Informāciju KPS sistēmā var ievadīt gan pats klients, gan viņa uzdevumā cita persona, kura ir pieslēgta sistēmai KPS.

  • Ja viens klients vēlas pilnvarot citu klientu veikt darbības, saistītas ar datu ievadīšanu un skatīšanu (izņemot elektronisku dzelzceļa pavadzīmju ievadīšanu), klientam nepieciešams noformēt pilnvarojumu uz firmas veidlapas. Pilnvarojuma paraugs pieejams šeit.
  • Ja klients vēlas pilnvarot SIA „LDZ CARGO” veikt darbības, saistītas ar datu ievadīšanu un skatīšanu, kā arī datu ievadīšanu elektronisku dzelzceļa pavadzīmju noformēšanai, klientam nepieciešams noformēt pilnvarojumu uz firmas veidlapas. Pilnvarojuma paraugs pieejams šeit. Lai SIA „LDZ CARGO” preču kases darbinieki ievadītu datus, kas nepieciešami elektronisko datu sniegšanai par klienta sūtījumiem sistēmā KPSklientam ir nepieciešams iesniegt preču kasē pieteikumu par datu ievadīšanu KPS sistēmā. Datu, kas ir nepieciešami elektronisko datu sniegšanai par klienta sūtījumiem, ievadīšanas pakalpojums tiks sniegts par maksu.

Instrukcija KPS lietotājiem, par elektronisko datu sniegšanu, atrodama šeit.