Latest news

Izvēlne

Aktuālā informācija par iepriekšējo informēšanu

Saskaņā ar  Eirāzijas ekonomiskās Komisijas kolēģijas 17.09.2013. lēmumu Nr.196, no 2014.gada 1.oktobra, ievedot kravas Muitas savienības teritorijā  (Krievijas Federācija, Baltkrievijas Republika) ar dzelzceļa transportu, pārvadātājam ir jānodrošina Muitas savienības muitas dienestu iepriekšējā informēšana elektroniskā veidā par ievedamām  kravām. AAS «Российские железные дороги» un Baltkrievijas dzelzceļš informēja robežas dzelzceļus par to, ka kravas tiks ievestas Muitas savienības teritorijā tikai pēc norādīto prasību izpildes. Nolūkā iegūt iepriekšējai informēšanai nepieciešamos datus, AAS «Российские железные дороги» un Baltkrievijas dzelzceļš noslēdza ar VAS „Latvijas dzelzceļš” līgumus par iepriekšējās elektroniskās informēšanas organizāciju par kravām, kuras tiek pārvietotas pār Latvijas robežu Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas virzienā. Ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 04.09.2014. Prezidentu Padomes lēmumu Nr.PP-23/361 „Par iepriekšējās informēšanas nodrošināšanu” pienākums nodrošināt  iepriekšējās informācijas sniegšanu elektroniskā veidā,  izmantojot LDZ esošo kravu kustības pārvaldības informācijas sistēmu (turpmāk - sistēma KPS), ir uzlikts SIA „LDZ CARGO”.

SIA „LDZ CARGO” informē par to, ka Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas virzienā (t.sk. tranzītā caur šo valstu teritorijām) sākot ar 2014.gada 30.septembra plkst.08:00, kravas tiks pieņemtas pārvadāšanai tikai pēc tam, kad par tām tiks saņemta iepriekšējā informācija elektroniskā veidā. Iepriekšējās informācijas apjoms ir noteikts iepriekšminētajos līgumos un ietver informāciju no SMGS dzelzceļa pavadzīmes, invoisa, rēķina/faktūras un iepakojuma lapas. Informāciju sistēmā KPS var ievadīt gan pats klients, gan viņa uzdevumā cita persona, kura ir pieslēgta sistēmai KPS. Pieslēgšana sistēmai KPS notiek pamatojoties uz noslēgto ar SIA „LDZ CARGO” līgumu.

Informāciju KPS sistēmā var ievadīt gan pats klients, gan viņa uzdevumā cita persona, kura ir pieslēgta sistēmai KPS.

  • Ja viens klients vēlas pilnvarot citu klientu veikt darbības, saistītas ar datu ievadīšanu un skatīšanu (izņemot elektronisku dzelzceļa pavadzīmju ievadīšanu), klientam nepieciešams noformēt pilnvarojumu uz firmas veidlapas. Pilnvarojuma paraugs pieejams šeit.
  • Ja klients vēlas pilnvarot SIA LDz CARGO veikt darbības, saistītas ar datu ievadīšanu un skatīšanu, kā arī datu ievadīšanu elektronisku dzelzceļa pavadzīmju noformēšanai, klientam nepieciešams noformēt pilnvarojumu uz firmas veidlapas. Pilnvarojuma paraugs pieejams šeit. Lai SIA „LDZ CARGO” preču kases darbinieki ievadītu datus, kas nepieciešami iepriekšējai informēšanai par klienta kravām sistēmā KPS, klientam ir nepieciešams iesniegt preču kasē pieteikumu iepriekšējai informēšanai (aizpildīšanas skaidrojumi atrodami šeit). Datu, kas nepieciešami iepriekšējai informēšanai, ievadīšanas pakalpojums tiks sniegts par maksu.

Instrukcija KPS lietotājiem, sniedzot iepriekšējo informēšanu par kravām, atrodama šeit.