Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par jauniem ierobežojumiem, kas ietekmē kravu pārvadājumus pa dzelzceļu virzienā no/uz Krievijas Federāciju

Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2023/1214 (2023. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, turpmāk – Regula, ieviesti jauni ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Krieviju. Zemāk ir norādīta precizēta informācija par esošiem ierobežojumiem, kas ir papildināta ar Regulā minēto:

Regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu

Regulas VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu

Regulas VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu

Regulas XV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu

Regulas XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu

Regulas XVIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu

Regulas XXI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu

Regulas XXIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VIII pielikumu

Regulas XXIX pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IX pielikumu

Pievieno XXXIII pielikumu saskaņā ar šīs regulas X pielikumu

Pievieno XXXV pielikumu saskaņā ar šīs regulas XI pielikumu