Latest news

Iepriekšējā informēšana par kravām, kas tiek ievestas Muitas savienības teritorijā (Krievijas Federācija, Baltkrievijas Republika)

 

Saskaņā ar  Eirāzijas ekonomiskās Komisijas kolēģijas 17.09.2013. lēmumu Nr.196, no 2014.gada 1.oktobra, ievedot kravas Muitas savienības teritorijā  (Krievijas Federācija, Baltkrievijas Republika) ar dzelzceļa transportu, pārvadātājam ir jānodrošina Muitas savienības muitas dienestu iepriekšējā informēšana elektroniskā veidā par ievedamām  kravām. AAS «Российские железные дороги» un Baltkrievijas dzelzceļš informēja robežas dzelzceļus par to, ka kravas tiks ievestas Muitas savienības teritorijā tikai pēc norādīto prasību izpildes. Nolūkā iegūt iepriekšējai informēšanai nepieciešamos datus, AAS «Российские железные дороги» un Baltkrievijas dzelzceļš noslēdza ar VAS „Latvijas dzelzceļš” līgumus par iepriekšējās elektroniskās informēšanas organizāciju par kravām, kuras tiek pārvietotas pār Latvijas robežu Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas virzienā. Ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 04.09.2014. Prezidentu Padomes lēmumu Nr.PP-23/361 „Par iepriekšējās informēšanas nodrošināšanu” pienākums nodrošināt  iepriekšējās informācijas sniegšanu elektroniskā veidā,  izmantojot LDZ esošo kravu kustības pārvaldības informācijas sistēmu (turpmāk - sistēma KPS), ir uzlikts SIA „LDZ CARGO”.

SIA „LDZ CARGO” informē par to, ka Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas virzienā (t.sk. tranzītā caur šo valstu teritorijām) sākot ar 2014.gada 30.septembra plkst.08:00, kravas tiks pieņemtas pārvadāšanai tikai pēc tam, kad par tām tiks saņemta iepriekšējā informācija elektroniskā veidā. Iepriekšējās informācijas apjoms ir noteikts iepriekšminētajos līgumos un ietver informāciju no SMGS dzelzceļa pavadzīmes, invoisa, rēķina/faktūras un iepakojuma lapas. Informāciju sistēmā KPS var ievadīt gan pats klients, gan viņa uzdevumā cita persona, kura ir pieslēgta sistēmai KPS. Pieslēgšana sistēmai KPS notiek pamatojoties uz noslēgto ar SIA „LDZ CARGO” līgumu. Līgums ir pieejams elektroniskā veidā mājas lapā (ldzcargo.ldz.lv) vai kravas nosūtīšanas dzelzceļa stacijas kravu termināla preču kasē. Parakstītā līguma oriģinālu divos eksemplāros klients iesniedz preču kasē. Saņemot klienta parakstīto līgumu, SIA „LDZ CARGO” nodrošina klienta pieslēgšanu sistēmai KPS; vienu klienta un SIA „LDZ CARGO” parakstīto līguma oriģināla eksemplāru nosūta klientam pa pastu uz līgumā norādīto klienta adresi. Sistēmas KPS lietošana pamatojoties uz noslēgto līgumu ir bezmaksas.

Ja klients nav pieslēgts sistēmai KPS,  datus kas nepieciešami iepriekšējai informācijai par klienta kravām sistēmā KPS var ievadīt SIA „LDZ CARGO” preču kases darbinieki. Šim nolūkam klientam ir nepieciešams iesniegt preču kasē pieteikumu iepriekšējai informēšanai (aizpildīšanas skaidrojumi atrodami šeit). Datu, kas nepieciešami iepriekšējai informēšanai, ievadīšanas pakalpojums tiks sniegts par maksu (Instrukcija KPS lietotājiem, sniedzot iepriekšējo informāciju par kravām, atrodama šeit).

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem

Image CAPTCHA