Latest news

Izvēlne

SIA „LDz Cargo” paziņo indeksācijas koeficientus 2017.gadam un pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likmi 2017.gada I pusgadam

Indeksācijas koeficienti 2017.gadam

 

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2016” 1.sadaļas 5.punkta 5.1. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 1.punktu periodam no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim noteikts indeksācijas koeficients.

Indeksācijas koeficients tiek piemērots bāzes likmēm:

  • pārvadātājam piederošiem vagoniem                                                1,464;
  • pārvadātājam nepiederošiem vagoniem (t.sk. dīzeļelektrostaciju vagoniem), pasažieru vagoniem un kravai uz savām asīm               1,424.

Indeksācijas koeficients netiek piemērots aprēķinot maksu par pavadoņu braucienu, aprēķinot pārvadāšanas maksas mainīgo daļu, maksas aprēķinam par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem un līgumsodiem.

 

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2017.gada I pusgadam

 

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2016” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2017. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 30.jūnijam noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

-0,000254 EUR/tkm (mīnus 0,000254 eiro par vienu tonnas-kilometru).

Kravu pārvadājumu tarifi