Latest news

Vagonu padošana un novākšana

SIA “LDZ Cargo” veic vagonu padošanu un novākšanu vagonu saņēmējam (nosūtītājam) uz (no) stacijas koplietošanas ceļiem uz (no) privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru (turpmāk – Pievedceļi), kuri ir norādīti attiecīgajā instrukcijā par VAS “Latvijas dzelzceļš” stacijai/ceļa posmam pievienoto pievedceļu apkalpošanas un kustības organizēšanas kārtību (turpmāk – Instrukcija).

Vagonu padošana, novākšana un citi manevru darbi uz Pievedceļa tiek veikti ievērojot Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumus, attiecīgās Instrukcijas, stacijas Tehniskās rīcības akta (TRA)  un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

Vagonu padošanu uz Pievedceļu un vagonu novākšanu no Pievedceļa SIA “LDZ Cargo” veic pēc vagona saņēmēja (nosūtītāja) paziņojuma saņemšanas par gatavību pieņemt (nodot) vagonus. Par gatavību pieņemt (nodot) vagonus uz (no) Pievedceļu, saņēmējs (nosūtītājs) paziņo attiecīgajam SIA “LDZ Cargo” kravu terminālim pa e-pastu:

e-pasti paziņojumiem (saraksts)

 

Informācija par Latvijas pievedceļu attālumu, par kuru tiek iekasēta maksa par vagonu padošanu un novākšanu uz/no Pievedceļa:

Attālumi vagonu padošanai un novākšanai (saraksts)