Latest news

SMGS 2.pielikums "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" (piemērojams no 2023. gada 1.jūlija) (krievu val.)

SMGS 2.pielikums "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" (piemērojams no 2023. gada 1.jūlija) (krievu val.):

I том (1 – 2 часть)
II том (3 часть)
III том (4 – 7 часть)
Dokumentu saraksts