Latest news

Izvēlne

SIA “LDz Cargo” paziņo pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likmi 2023.gada 4.ceturksnim

Saskaņā ar Dzelzceļa kravu tranzītpārvadājumu tarifa “KTT-LV” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa “LDZ CARGO–01” 1.sadaļas 6.paragrāfa 2.punktu periodam no 2023.gada 01.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,001213 EUR/tkm (0,001213 eiro par vienu tonnas-kilometru).”