Latest news

Izvēlne

SIA “LDz Cargo” paziņo pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likmi 2023.gada 3.ceturksnim

Saskaņā ar Dzelzceļa kravu tranzītpārvadājumu tarifa “KTT-LV” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa “LDZ CARGO–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2023.gada 01.jūlija līdz 2023.gada 30.septembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,000970 EUR/tkm (0,000970 eiro par vienu tonnas-kilometru).”