Latest news

Izvēlne

SIA “LDZ CARGO” paziņo, ka no 2023.gada 01.septembra stājas spēkā izmaiņas Tarifa “LDZ CARGO–01” 5.sadaļas 26.1., 29., 30. un 31.punktos.

1. 5.sadaļas “Maksa par papildoperācijām un citiem ar kravu pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem” 26.1.punkts izteikts jaunā redakcijā:

EUR

Nr.

p.k.

Maksājuma nosaukums

Mērvienība

Likme

Piezīmes

1

2

3

4

5

26.

26.1.

Maksa par:

LDZ CARGO vagona lietošanu ārvalstīs

 

vagons/diennaktī

 

25,00

 

Maksu piemēro:

-          noslēdzot līgumu par vagonu lietošanu;

-          par kopējo laiku ko vagons pavada ārvalstīs. Laiku uzskaita no vagona nosūtīšanas datuma no LDZ nodošanas stacijas līdz vagona pienākšanas datumam uz LDZ nodošanas staciju. Vagona lietošanas laiks tiek uzskaitīts pilnās diennaktīs, katra iesākusies diennakts skaitās kā pilna.

 

 

2. 5.sadaļas “Maksa par papildoperācijām un citiem ar kravu pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem” 29., 30. un 31.punktā noteiktas jaunas likmes (4.aile) pamatojoties uz grozījumiem VAS “Latvijas dzelzceļš” Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu un manevru pakalpojumu sniegšanas noteikumos:

EUR

Nr.

p.k.

Maksājuma nosaukums

Mērvienība

Likme

Piezīmes

1

2

3

4

5

29.

Maksa par vilciena formēšanu

Šķirotavas, Daugavpils, Krustpils, Jelgavas, Rēzeknes II un Zemitānu stacijās

vagons

29,04

Pēc pieprasījuma.

30.

Maksa par vagona apstrādi

vagons

25,72

 

31.

Maksa par vagonu atrašanos uz koplietošanas sliežu ceļiem, gadījumos, kad vagonus aiztur kompetentās iestādes

Ventspilī, Liepājā, Mangaļos, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Krustpilī, Šķirotavā, Zemitānos, Krievu salā, Bolderājā:

 

  • pārvadātājam nepiederošo

(t.sk. vagons ar ITE vai ATS, krava uz savām asīm, lokomotīves par katru sekciju)

 

par 1 stundu

(30 min. un vairāk noapaļo līdz pilnai stundai, mazāk – atmet)

0,08

Maksu aprēķina no brīža, kad ir pagājušas 24 stundas, kopš vagons faktiski ir aizturēts, līdz aizturēšanas pabeigšanas brīdim.

 

Maksa noteikta pamatojoties uz VAS “Latvijas dzelzceļš” Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu un manevru pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

 

 

  • pārvadātājam piederošu

(t.sk. vagons ar ITE vai ATS)

- visi vagoni, izņemot transportierus

 

 

 

1,06

 

 

- transportieri līdz 12 asīm ieskaitot

 

1,31

 

 

- transportieri no 16 līdz 20 asīm ieskaitot

 

3,29

 

 

- transportieri ar 24 un vairāk asīm

 

5,01