Latest news

Izvēlne

SIA “LDZ CARGO” paziņo, ka no 2023.gada 01.oktobra stājas spēkā izmaiņas Tarifa “LDZ CARGO–01” 32.paragrāfā.

32.§ VAGONU ATGRIEŠANA UZ NODOŠANAS LDZ STACIJU VAI KAIMIŅVALSTU DZELZCEĻU

1. Gadījumā, ja vagoni, vagoni ar ITE vai ATS un krava uz savām asīm tiek atgriezti uz nodošanas LDZ staciju, jo netika pieņemti uz kaimiņvalstu dzelzceļu un vagoni tiek:

1.1. atkārtoti nodoti caur to pašu LDZ robežstaciju – pārvadāšanas maksu aprēķina pēc Tarifa noteikumiem par summāro attālumu no LDZ robežstacijas līdz nodošanas LDZ stacijai un no nodošanas LDZ stacijas līdz LDZ robežstacijai;

1.2. pāradresēti uz citu galastaciju, kas ir LDZ stacija – pārvadāšanas maksu aprēķina pēc Tarifa noteikumiem atsevišķi par attālumu no LDZ robežstacijas līdz nodošanas LDZ stacijai un no nodošanas LDZ stacijas līdz jaunajai LDZ galastacijai;

1.3. pāradresēti uz citu galastaciju, kas nav LDZ stacija, un vagoni tiks nodoti uz kaimiņvalstu dzelzceļu caur citu LDZ robežstaciju – pārvadāšanas maksu aprēķina pēc Tarifa noteikumiem atsevišķi par attālumu no LDZ robežstacijas līdz nodošanas LDZ stacijai un no nodošanas LDZ stacijas līdz jaunajai LDZ robežstacijai.

2. Gadījumā, ja vagoni, vagoni ar  ITE vai ATS un krava uz savām asīm tiek atgriezti uz kaimiņvalstu dzelzceļu, jo kompetento iestāžu lēmuma rezultātā pārvadājumu nav iespējams turpināt, pārvadāšanas maksu aprēķina pēc Tarifa noteikumiem par summāro vagona pārvadājuma attālumu no LDZ robežstacijas līdz nodošanas LDZ stacijai un no nodošanas LDZ stacijas līdz LDZ robežstacijai.