Latest news

Izvēlne

SIA “LDZ CARGO” pārdod atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli kustamo mantu – metāla produkciju, kuru veido 200 (divi simti) no inventāra parka izslēgti vagoni

SIA “LDZ CARGO” pārdod atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli kustamo mantu – metāla produkciju, kuru veido 200 (divi simti) no inventāra parka izslēgti vagoni. Vagoni tiek pārdoti 3 (trīs) lotēs.

Izsole notiks 2021.gada 06.septembrī, plkst.10.30 Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, 3.stāvā, 12.kabinetā.

Izsoles sākumcena  ir pieejama šeit.

Par dalību izsolē un izsoles noteikumu izsniegšanu tiek noteikta izsoles dalības maksa 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi), un pievienotās vērtības nodoklis, kas netiek atmaksāta izsoles dalībniekiem, kā arī netiek iekļauta pārdošanas cenā. Šī dalības maksa tiek noteikta kā vienreizējs maksājums, neatkarīgi no tā vai persona vēlas piedalīties vienas vai vairāku lotu izsolē. Šī maksa netiek atmaksāta arī gadījumā, ja attiecīgā persona nolemj nepiedalīties izsolē. Izsoles dalības maksai jābūt samaksātai uz SIA “LDZ CARGO” norēķinu kontu Nr.LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank, SWIFT kods  RIKOLV2X,  norādot maksājuma mērķi: “Izsoles dalības maksa”.

          Izsoles procedūras sekmīgai norisei tiek noteikta izsoles drošības nauda 10 % apmērā no izsoles atbilstošās lotes sākuma cenas. Izsoles drošības naudai jābūt iemaksātai SIA “LDZ CARGO” norēķinu kontu Nr.LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, SWIFT kods  RIKOLV2X līdz izsoles sākumam, norādot maksājuma mērķi: “Kravas vagonu izsoles drošības nauda par Loti Nr.________”, norādot par kuru loti tiek veikts maksājums.

Izsoles uzvarētāja samaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pārdošanas cenā, bet pārējiem izsoles dalībniekiem tā tiek atmaksāta, ja neiestājas neviens no izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles drošības nauda netiek atmaksāta.

Lai piedalītos izsolē, pretendentiem ir jāsamaksā izsoles dalības maksa, jāsaņem izsoles noteikumi, jāsamaksā izsoles drošības nauda un izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā jāiesniedz SIA “LDZ CARGO” pieteikums dalībai izsolē, pievienojot izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.

Izsoles noteikumus pēc izsoles dalības maksas samaksāšanas, uzrādot maksājuma uzdevumu, var saņemt klātienē pie izsoles sekretāres Viktorijas Kuzmenko, Dzirnavu ielā 147 k1, 12.kab., Rīgā, tālrunis: 67233439,  20036226, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, bet piektdienās līdz 14.00. Vai elektroniski, atsūtot maksājuma uzdevumu par izsoles dalības maksas apmaksu uz e-pasta adresi: viktorija.kuzmenko@ldz.lv norādot uz kuru e-pasta adresi nosūtīt izsoles noteikumus.

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem

Image CAPTCHA