Latest news

Izvēlne

Par tarifa “LDZ CARGO-01” grozījumu stāšanos spēkā

SIA “LDZ CARGO” informē, ka tiek mainīts Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa “LDZ CARGO-01” (turpmāk – Tarifs LDZ CARGO-01) grozījumu, kas saistīti  ar vagonu padošanas un novākšanas pakalpojumu un citiem SIA “LDZ CARGO” pakalpojumiem galastacijās,  spēkā stāšanās datums no 23.02.2024. uz 31.03.2024.

Pilnu Tarifa LDZ CARGO-01 grozījumu tekstu lūdzam skatīt pielikumā.