Latest news

Izvēlne

Par tarifa “LDZ CARGO-01” grozījumiem, kas stājas spēkā 2024. gada 29. martā

SIA “LDZ CARGO” informē par sekojošiem grozījumiem Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifā “LDZ CARGO-01” (turpmāk – Tarifs LDZ CARGO-01):

1. Jaunā redakcijā izteikts Tarifa LDZ CARGO-01 3. sadaļas 15. paragrāfa 4. punkts:

“4. Pārvadāšanas maksu par tukšā pārvadātājam nepiederoša vagona pārvadājumu aprēķina pēc Tarifa likmēm:

4.1. pārvadājot vagonu pēc kravas izkraušanas no LDZ stacijas uz citu LDZ staciju kravas iekraušanai, remontam, mazgāšanai, atstādināšanai un citos gadījumos vai  uz ārvalstu dzelzceļu staciju (arī gadījumos, kad šī vagona iepriekšējais tukšais reiss tika pārvadāts stacijas robežās bez vagona padošanas uz pievedceļu), ja krautā reisa pārvadātājs bija LDZ CARGO – 0,070 EUR par 1 ass-km;

4.2. pārvadājot vagonu kravas iekraušanai:

4.2.1. no LDZ stacijas uz LDZ staciju - 0,070 EUR par 1 ass-km.

4.2.2. no ārvalstu dzelzceļa stacijas uz LDZ staciju:

- ja vagona pieraksta stacija ir LDZ – 0,070 EUR par 1 ass-km;

- ja vagona pieraksta stacija nav LDZ – 0,122 EUR par 1 ass-km.

Ja vagons netiks iekrauts LDZ stacijā vai turpmākā krautā reisa pārvadātājs nebūs LDZ CARGO, tad tiks veikts pārvadāšanas maksas pārrēķins pēc Tarifa 3. sadaļas 27.§ noteikumiem.”

2. Dzēsts Tarifa LDZ CARGO-01 5. sadaļas 15.2. apakšpunkts.

3. Jaunā redakcijā izteikts Tarifa LDZ CARGO-01 5. sadaļas 27. punkta 27.9. apakšpunkts:

“27.9. Aprēķinot maksu par vagonu padošanu un novākšanu tiek piemērots koeficients 0,50 šādos gadījumos:

27.9.1. saņēmējs/nosūtītājs nodod citam saņēmējam/nosūtītājam vagonus, kuri atrodas uz pievedceļiem, neizvedot vagonus uz stacijas ceļiem. Koeficients tiek piemērots aprēķinot  maksu par vagonu padošanu un novākšanu katram saņēmējam/nosūtītājam. Papildus tiek aprēķināta maksa par lokomotīves darbu, ja tāds tika veikts pēc saņēmēja/nosūtītāja pieprasījuma;

27.9.2. LDZ CARGO sniedz tikai vagonu padošanas vai tikai vagonu novākšanas pakalpojumu.”

 

Grozījumi stājas spēkā 2024.gada 29.martā.