Latest news

Izvēlne

Par paaugstinošo koeficientu piemērošanu maksai par vagonu dīkstāvi graudu, graudu pārstrādes produktu, lopbarības, sēklu un augļu pārvadājumiem

SIA “LDz Cargo” informē, ka laika periodā no 2023. gada 01. augusta līdz 2023. gada 30. novembrim tiek noteikti paaugstinošie koeficienti maksai par SIA “LDz Cargo” piederošo (izņemot uz nomas līguma pamata nomā nodotos) un citām dzelzceļa administrācijām piederošo (koplietošanas parka) vagonu dīkstāvi uz koplietošanas sliežu ceļiem un uz pievedceļiem, pārvadājot graudus, graudu pārstrādes produktus, lopbarību, sēklas un augļus (HKN 1001-1008, 1101-1109, 2301-2309, 0713, 1201-1210) iekšzemes, importa un eksporta satiksmēs šādā apmērā:

  • dīkstāves laiks no 1-2 diennaktīm                 – koeficients 1.0;
  • dīkstāves laiks no 3-5 diennaktīm                 – koeficients 1.5;
  • dīkstāves laiks vairāk par 5 diennaktīm         – koeficients 3.0.