Latest news

Izvēlne

Par grozījumiem tarifā “LDZ CARGO-01” un tarifā “KTT-LV”

SIA “LDZ CARGO” informē par grozījumiem Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifā “LDZ CARGO-01” (turpmāk – Tarifs LDZ CARGO-01) un Dzelzceļa kravu tranzītpārvadājumu tarifā “KTT-LV” (turpmāk – Tarifs KTT-LV):

 

No 2024. gada 25. janvāra jaunā redakcijā izteikti Tarifa LDZ CARGO-01 3. sadaļas 15. paragrāfa 4.3. punkts un Tarifa KTT-LV 3. sadaļas 9.2.2. punkts, nosakot jaunu pārvadāšanas maksas aprēķina kārtību pārvadājot tukšus vagonus kravas iekraušanai no LDZ stacijas vai no ārvalstu dzelzceļa stacijām uz LDZ staciju.

No 2024. gada 07. februāra jaunā redakcijā izteikts Tarifa LDZ CARGO-01 5. sadaļas 8. punkts un 18. punkta  3.aile.

No 2024. gada 23. februāra stājas spēkā grozījumi Tarifā LDZ CARGO-01, kas saistīti ar vagonu padošanas un novākšanas pakalpojumu un citiem SIA “LDZ CARGO” pakalpojumiem galastacijās.

Informējam, ka SIA “LDZ CARGO” sniedz saviem klientiem vagonu padošanas un novākšanas pakalpojumus atbilstoši LR MK 08.04.2003. noteikumiem Nr.158 “Kravas izsniegšanas noteikumi” un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par vagonu padošanu un novākšanu.

Minētajos līgumos ir atrunāti nosacījumi saskaņā ar kuriem kravas saņēmējs pieņem no pārvadātāja kravu un vagonus, nodod atpakaļ pārvadātājam vagonus, tiek veikta dīkstāves laika uzskaite, - gadījumos, kad SIA “LDZ CARGO” ir pārvadātājs, kas piegādāja un izsniedz kravu saņēmējam.

Citu pārvadātāju klientiem, kuri vēlās saņemt  SIA “LDZ CARGO” vilces pakalpojumus, lai pārvietotu klientu pārziņā esošos tukšus vai krautus vagonus no stacijas ceļiem uz pievedceļu un atpakaļ, kā arī pievedceļu robežās, SIA “LDZ CARGO” sniedz vilces pakalpojumus pamatojoties uz atsevišķi noslēgtajiem  līgumiem, kuros vienojās par pakalpojuma izpildes nosacījumiem un līgumcenu.

 

Detalizētu informāciju par Tarifa LDZ CARGO-01 un Tarifa KTT-LV grozījumiem iespējams apskatīties šeit.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem

Image CAPTCHA