Latest news

Izvēlne

SIA “LDZ CARGO” novērš vēsturisko gruntsūdens piesārņojumu Daugavpilī

Dzelzceļa teritorijā  2.Preču ielā 14, Daugavpilī  jau izsenis atrodas lokomotīvju ekspluatācijas nodaļa, kur gadu desmitiem “mājas” ir radušas lokomotīves un tās apkalpojošās brigādes. Kopš SIA “LDZ CARGO” (turpmāk – LDZ CARGO) dibināšanas teritorijā ar lielu atbildību pret vidi un augstiem drošības standartiem darbojas uzņēmuma darbinieku komanda, tomēr vēsturiskais naftas produktu piesārņojums, kas radies senākas saimniekošanas rezultātā, teritorijā saglabājies vēl līdz mūsdienām. 

 

LDZ CARGO Valsts vides dienesta uzraudzībā uzsāk un divās kārtās veiks teritorijas gruntsūdens piesārņojuma sanācijas jeb attīrīšanas darbus. Saskaņā ar darbu programmu sanācijas pirmajā kārtā šogad tiks veikti gruntsūdens līmeņa mērījumi, veikta paraugu paņemšana un veikta piesārņojuma eksperimentālā atsūknēšana, kā arī pirmā etapa nobeigumā tiks uzstādīts piesārņojuma atsūknēšanas modulis un veikta tā sistēmas noregulēšana, kas ļaus noteikt naftas produktu piesārņojuma apjomu gruntsūdeņos. Otrajā sanācijas kārtā, kas notiks 2023.gadā, tiks veikta piesārņojuma atsūknēšana, nododot naftas produktus utilizācijai. Sanācijas procesa nobeigumā tiks noteiktas piesārņojuma izmaiņu tendences ar mērķi novērtēt vides attīrīšanas darbu turpmāko nepieciešamību.

 

LDZ CARGO saskaņā ar kopējo “Latvijas dzelzceļš” koncerna vides politiku ar lielu atbildību plāno un veic aktivitātes, lai   nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu vides aizsardzības pārvaldību savā darbībā un darba vietās.  Ar prieku varam teikt, ka mūsu vides attīrīšanas projekts  Daugavpilī ļaus samazināt vēsturiski piesārņoto vietu apjomu Latvijas teritorijā.