Latest news

Izvēlne

Par dzelzceļa pavadzīmes noformēšanu izmantojot KPS

Ar 10.12.2015. SIA “LDZ CARGO” valdes lēmumu apstiprināti Noteikumi par dzelzceļa pavadzīmes un papildsūtījuma saraksta noformēšanu izmantojot KPS. Noteikumi paredz iespēju ievadīt KPS sistēmā dzelzceļa pavadzīmes datus un izdrukāt pavadzīmi uz tipogrāfijas veidlapām vai uz baltas lapas ar KPS piešķirto unikālo numuru. Lai būtu iespējams izmantot šo pakalpojumu, Klientam jānoslēdz atbilstošs līgums ar SIA “LDZ CARGO”.

Lai noslēgtu līgumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu vērsties VAS „Latvijas dzelzceļš” Vienotā pakalpojumu un palīdzības dienestā (tālr. 80021181 vai e-pasts: help@ldz.lv.).