Latest news

Izvēlne

Baltijas valstu dzelzceļiem ģeopolitiskie izaicinājumi paver arī jaunas iespējas

Š.g. 12.janvārī, Rīgā tiekoties visu trīs Baltijas valstu nacionālo dzelzceļu vadītājiem, apspriežamo jautājumu lokā bija vairākas nozīmīgas ES iniciatīvas dzelzceļa nozarē, kas nākotnē būtiski ietekmēs dzelzceļa tīklu attīstību, tostarp aktualizētais jautājums par iespējamu pāreju uz Eiropas platuma sliedēm visās ES dalībvalstīs. Tāpat, tika pārrunāta iecere Baltijas valstu dzelzceļa savienojumu iekļaut vēl vienā kravu pārvadājumu koridorā, kas dotu iespēju savienot Eiropas ziemeļus ar Melno jūru un Egejas jūru.
 
Atsaucoties LDz valdes priekšsēdētāja Māra Kleinberga uzaicinājumam, vakar Rīgā viesojās Igaunijas dzelzceļa (Eesti Raudtee) valdes priekšsēdētājs Kaido Zimmermanns un Lietuvas dzelzceļa (Lietuvos geležinkeliai (LTG)) vadītājs Egidijus Lazauskas. Viens no sarunu tematiem tikšanās laikā bija Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) progress Baltijas valstīs tīkla attīstības un mobilitātes veicināšanas projektos.
 
VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Visām trim Baltijas valstīm dzelzceļa infrastruktūra ir tehnoloģiski līdzīga, un arī ES normatīvajos aktos definētie uzdevumi gan Zaļā kursa, gan pasažieru un kravu mobilitātes jomā visās trijās Baltijas valstīs ir līdzīgi. Tādējādi mums patiešām nozīmīgi ir  dalīties pieredzē, kopīgi apspriest nākotnes plānus un – tādējādi palielināt mūsu reģiona konkurētspēju.”
 
Baltijas valstu dzelzceļu vadītāji pārrunāja arī ES ieceri pievienot Baltijas valstu dzelzceļus 2.kravu pārvadājumu koridoram, kas pavērtu iespējas paplašināt visu trīs valstu kravu pārvadājumu maršrutus. Nepieciešamība pēc Eiropas ziemeļu savienojuma ar Melno jūru un Egejas jūru radusies sarežģīto ģeopolitisko apstākļu ietekmē, jo kravu līdzšinējie ceļi ir apgrūtināti vai vairs nav pieejami.
 
“Manuprāt, Baltijas valstu dzelzceļi kopīgiem spēkiem var nodrošināt augstas kvalitātes dzelzceļa pārvadājumu piedāvājumu šī koridora ietvaros un sniegt pienesumu gan Eiropas kopējai mobilitātei, gan katrs savas valsts ekonomikai”, skaidro VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs.
 
“Igaunijas dzelzceļš atzinīgi novērtē dalību šajā tikšanās reizē ar mūsu kaimiņu valstu dzelzceļa uzņēmumiem, pārrunājot attīstības un sadarbības iespējas. Uzskatām, ka mūsu kopīgā vēsture sniedz mums iespējas kopīgi strādāt, lai padarītu dzelzceļa pārvadājumu nozari vēl nozīmīgāku mūsu trīs Baltijas valstīs,” komentē Igaunijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Kaido Zimmermanns.
 
“Mēs augstu novērtējam ilgtermiņa attiecības ar Latvijas un Lietuvas dzelzceļa kolēģiem. Diskusijas, kurās savstarpēji dalāmies pieredzē, labajā praksē un meklējam kopīgus risinājumus izaicinājumiem, vienmēr ir ļoti nozīmīgas un vērtīgas, tādēļ mēs ceram, ka šī pieredzes apmaiņas prakse tiks turpināta arī nākotnē”, saka Lietuvas dzelzceļa vadītājs Egidijus Lazauskas.
 
Tikšanās laikā tika pārrunāti arī dažādi ar savstarpējo sadarbību saistīti jautājumi, progress “Amber Train” projekta ietvaros un citi jautājumi.