Latest news

Izvēlne

Baltijas dzelzceļu uzņēmumi pārrunā “Amber Train” projekta tālāko attīstību

Šonedēļ Rīgā tika organizēta tikšanās starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas dzelzceļu uzņēmumu pārstāvjiem, lai attīstītu sadarbību kontreileru un konteineru kravu pārvadājumu jomā “Amber Train” projekta ietvaros.

Tikšanās laikā, kurā piedalījās projektā iesaistīto uzņēmumu VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz), SIA “LDZ CARGO”, AS “LatRailNet”, Igaunijas dzelzceļa, Igaunijas dzelzceļa pārvadātāja “Operail”, kā arī Lietuvas dzelzceļa pārvadātāja “LTG Cargo” pārstāvji, tika apspriestas iespējamās izmaiņas “Amber Train” projekta biznesa modelī, kas nepieciešamas, lai veicinātu šī projekta konkurētspēju.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis Rinalds Pļavnieks norādīja, ka kopš sākotnējā “Amber Train” kopprojekta izveidošanas 2018.gadā situācija pārvadājumu tirgū ir ievērojami mainījusies. “Šis triju valstu sadarbības projekts kravu pārvadājumos ietver lielu potenciālu gan Latvijas un Baltijas, gan plašāka reģiona ietvaros, un šo potenciālu mums ir lieliskas iespējas attīstīt. Lai to paveiktu, ir nepieciešams vienoties par būtiskiem jautājumiem – gala cenas atbilstību tirgus prasībām, vilciena pārvadājumu regularitāti, kā arī visu triju Baltijas valstu atbalstu šim projektam,” tikšanās laikā pārrunāto izskaidro R.Pļavnieks.

Arī “Operail” pārdošanas vadītājs Marko Paatsi uzsvēra projekta reģionālo nozīmi un ieskicēja arī cenas kā būtiska faktora nozīmi: “Mēs neuztveram “Amber Train” kā tikai Baltijas valstu projektu – tas ir projekts, kas savieno Baltijas valstis un Skandināvijas valstis ar Centrālo un Dienvideiropu. Tas galvenokārt ir savienojums ar Somiju, kur ir papīra, koksnes, kā arī koksnes izstrādājumu kravu bāzes, kas varētu tikt nogādātas pat Itālijā,” uzsver M.Paatsi.

“LTG Cargo” Stratēģiskās un biznesa attīstības vadītājs Mindaugas Skunčikas uzskata, ka pārvadājumu uzsākšana radītu pieprasījumu no klientiem, tomēr vienlaicīgi norāda, ka uzņēmuma izveidotais kontreileru un konteineru savienojums Kauņa-Duisburga saņem finansiālu atbalstu no valsts divus gadus, kas arī apliecina nepieciešamību nodrošināt “Amber Train” projektu finansējumu, lai dzelzceļa tarifs būtu pievilcīgāks par auto pārvadājumu tarifu.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzceļa pārvadātāji 2018.gada 29.maijā Tallinā parakstīja vienošanos par "Amber Train" projektu, tādējādi liekot pamatu regulāriem intermodāliem kravu pārvadājumiem, kas savienos visas trīs Baltijas valstis.