Latest news

Izvēlne

Gatavojoties graudu sezonai, VAS "Latvijas dzelzceļš” jau sācis sarunas ar graudkopības nozares uzņēmumiem

Vakar, 11.aprīlī VAS “Latvijas dzelzceļš” valde tikās ar Latvijas graudaudzētāju kooperatīva “VAKS” vadību un pārrunāja turpmākās sadarbības jautājumus, lai arī šī gada graudu sezonā produkcija pa dzelzceļu tiktu nogādāta galamērķī pēc iespējas operatīvāk, saglabājot nemainīgu graudu kvalitāti. 
 
Kooperatīva “VAKS” valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ar LDz meitas uzņēmumiem SIA “LDZ CARGO” un SIA “LDZ Loģistika” graudu pārvadājumu jomā, sakot: “”VAKS” ir ilgstošs LDz koncerna klients, un kooperatīva biedri dzelzceļu savu kravu pārvadājumiem nākotnē plāno izmantot arvien aktīvāk, jo tas ir ilgtspējīgs, uzticams un dabai draudzīgs kravu transportēšanas veids.”
 
Tikšanās laikā LDz valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks atzīmēja: “Graudu produkti apjoma ziņā veido lielāko daļu no mūsu iekšzemes kravu pārvadājumu apjoma, un gadu no gada mēs transportējam ievērojamus un pat rekordlielus ražas apjomus. Taču šīm kravām ir izteikta sezonalitāte, tādēļ īsā laika periodā pārvadājumu apritē ir jābūt pieejamam lielam skaitam vagonu. LDz meitas sabiedrību kapacitāte ir augsta, un iespējas nodrošināt šos pārvadājumus intensīvā režīmā – graudaudzētāju vajadzībām atbilstošas. Vienlaikus būtiska ir visu pušu sadarbība, tādēļ mēs atzinīgi novērtējam, ka graudkopji, kas vēlas izmantot pārvadājumu iespējas pa dzelzceļu, savlaicīgi plāno savas vajadzības, pārrunā tās ar mums, lai aktīvākajā sezonā šim mērķim būtu pieejams klientiem vajadzīgais vagonu skaits.”
 
LDz koncerna uzņēmumi sniedz uz klienta vajadzībām orientētus loģistikas pakalpojumus, ir izveidojuši ilggadēju sadarbību nozares pārstāvjiem un uzņēmumiem, un jau tuvākajā laikā šie uzņēmumi saņems informācijas pieprasījumu no LDz ar aicinājumu norādīt provizoriski nepieciešamo vagonu apjomu savas produkcijas pārvadājumiem šajā sezonā, lai LDz varētu pārvadājumus nodrošināt nepārtrauktā režīmā. 
 
Gadu no gada vagonu skaits, kas tiek izmantots graudu pārvadājumiem, atšķiras un to skaits ir atkarīgs gan no konkrētā gada ražas, gan apjomiem, kādā plānots graudus transportēt. Vagonu iztrūkumu var, piemēram, radīt situācijas, kad graudu vagoni faktiski tiek izmantoti kā graudu “noliktava”, kad produkcija nesamērīgi ilgi tiek uzglabāti vagonos. Tādēļ LDz aicina savus klientus pārdomāti plānot arī graudu tālāko loģistiku, lai varētu nodrošināt nepārtrauktus pārvadājumus un garantēt graudu nogādāšanu galamērķī bez aizķeršanās.