Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” un Uzbekistānas dzelzceļš attīstīs sadarbību kravu pārvadājumu, ritošā sastāva remontu un speciālistu apmācību jomā

Š.g. 20.aprīlī tikšanās laikā Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā VAS “Latvijas dzelzceļš” un tās meitassabiedrību SIA “LDZ CARGO” un SIA “LDZ Loģistika” vadība ar Uzbekistānas dzelzceļa pārstāvjiem pārrunāja iespējas palielināt pārvadāto kravu apjomus savienojumā Latvija-Uzbekistāna, kā arī vienojās attīstīt sadarbību dzelzceļa lokomotīvju un vagonu remonta un dzelzceļa speciālistu apmācības jomā. 

VAS “Latvijas dzelzceļa” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “VAS “Latvijas dzelzceļš” un viss “Latvijas dzelzceļš” koncerns intensīvi strādā pie dažādiem risinājumiem kravu apjomu palielināšanai, lai kompensētu iepriekšējos gados piedzīvoto kravu pārvadājumu samazināšanos. Ņemot vērā Uzbekistānas ekonomikas izaugsmi, kā arī mūsu līdzšinējo veiksmīgo sadarbību daudzu gadu garumā, mēs šobrīd redzam iespēju turpināt kravu pārvadājumu apjomu pieaugumu savienojumā Latvija-Uzbekistāna.”

“LDZ Loģistika” valdes priekšsēdētāja Jūlija Vasiļkova: “Mums ir izveidojusies teicama sadarbība ar Uzbekistānas klientiem, tāpēc esot šeit, uzrunājam jau esošos un potenciāli jaunos klientus. Mūsu mērķis ir attīstīt gan konteineru pārvadājumus, gan arī ģenerālkravu pārvadājumus segtajos vagonos. Turpinot ieviest elektronisko dokumentu apriti, mēs palīdzam klientiem ātrāk apstrādāt pavadzīmes, tādējādi pārvadājumi kļūst vēl efektīvāki.”

Uzbekistānas dzelzceļa valdes priekšsēdētāja vietnieks Akmals Kamalovs tikšanās laikā atzina, ka Uzbekistāna jau tradicionāli izmanto Latvijas ostas un augstu vērtē ilggadējo sadarbību ar VAS “Latvijas dzelzceļš”. “Pārvadājumos mums ir būtiska ne vien pakalpojama cena, bet arī partneru uzticamība. Sadarbība ar Ķīnu un citām reģiona valstīm mums ir devusi pieredzi, cik svarīgi ir nodrošināt arī elektronisko dokumentu apriti, kas palīdz strādāt daudz ātrāk un efektīvāk,” uzsvēra A. Kamalovs.

Tikšanās laikā VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvāja Uzbekistānas kolēģiem izmantot LDZ Mācību centra sniegtās iespējas dzelzceļa speciālistu apmācībā, attīstot savstarpējo sadarbību arī darbinieku apmācību jomā.

Tāpat uzņēmumu pārstāvji vienojās par sadarbību vagonu un lokomotīvju remonta un modernizācijas jomā, lai risinātu šobrīd aktuālo rezerves daļu pieejamības jautājumu, kas līdz ar starptautisko sankciju ieviešanu pret Krieviju, tuvākajā laikā var kavēt dzelzceļa ritošā sastāva modernizācijas un remonta projektus.