Latest news

Izvēlne

Turpina pieaugt dzelzceļa pasažieru skaits, 2024.gada pirmajā ceturksnī pārvadāti 4 miljoni pasažieru

2024.gada pirmajos trīs mēnešos dzelzceļa pasažieru skaits turpināja pakāpeniski pieaugt, un šajā periodā dzelzceļa satiksmi ir izmantojuši 4 miljoni pasažieru, kas ir par 8,3% vairāk nekā iepriekšējā gada trīs mēnešos. Tikmēr dzelzceļa kravu apjomi turpināja samazināties, un 2024.gada pirmajā ceturksnī pa Latvijas dzelzceļa infrastruktūru kopumā ir pārvadāti 3,32 miljoni tonnu kravu, kas ir par 25,6% mazāk nekā gadu iepriekš.

Viens no būtiskākajiem VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) darbības rādītājiem ir vilcienu nobraukto kilometru skaits, kas ir pamatā infrastruktūras lietošanas maksas aprēķinam un nosaka infrastruktūras nolietojumu. 2024.gada pirmajā ceturksnī vilcienu-km skaits kravu pārvadājumos bija 742 tūkstoši, bet pasažieru pārvadājumos - 1,85 miljoni vilcienu-km, t.sk. SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” - 12 tūkstoši vilcienu-km un UAB "LTG Link" – 13,8 tūkstoši vilcienu-km. Salīdzinājumā ar 2023.gada 1.ceturksni vilcienu-km pasažieru pārvadājumos palielinājušies par 7,6%, bet kravu pārvadājumos samazinājušies par 22%.

VAS “Latvijas dzelzceļš” un tās meitas uzņēmumu darbību arī šī gada sākumā turpināja ietekmēt ārējie faktori -  ģeopolitiskās situācijas un noteikto starptautisko sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju dēļ samazinājās pa dzelzceļa infrastruktūru pārvadātie kravu apjomi. 2024. gada 1. ceturksnī lielākais īpatsvars jeb 66,5% kravu pārvadājumos bija importa pārvadājumi. Būtiskāko pārvadājumu daļu šajā periodā ir veidojuši graudi, graudu pārstrādes produkti, sēklas un augļi (47,7%) un naftas un naftas produktu pārvadājumi (16,7%).

Lielāko daļu no LDz koncerna ieņēmumiem nodrošina SIA “LDZ CARGO”, kas ir viens no nozīmīgākajiem transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem Latvijā. SIA “LDZ CARGO” arī šogad turpina attīstīt kravu pārvadājumus kā Latvijas, tā arī kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas teritorijās, piesaistot jaunus klientus un piedāvājot jaunus maršrutus. Šobrīd kravu pārvadājumi tiek veikti jau gandrīz visā Igaunijas teritorijā, un 2024.gada pirmajos mēnešos Igaunijas teritorijā ir pārvadāti  125 tūkstoši tonnu kravu. Lai optimizētu kravas vilcienu pārvadājumu organizācijas procesus, 2024.gada sākumā SIA “LDZ CARGO” Igaunijas filiālē ir izveidota lokomotīvju vadītāju brigāde. Savukārt, plānojot uzsākt kravu pārvadājumus arī Lietuvas teritorijā, 2023.gada nogalē SIA “LDZ CARGO  noslēdza līgumu ar “LTG INFRA” par Lietuvas publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Arī VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas uzņēmums SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” turpina attīstīt savu darbību  gan Baltijas valstīs, gan ārpus Baltijas valstu teritorijas, aktīvi sadarbojoties ar ārvalstu pasūtītājiem un sadarbības partneriem dzelzceļa ritošā sastāva remontu jomā, veicot remontus Eiropā bāzētiem klientiem. 2024.gada sākumā uzņēmums ir ieguvis ECM (Certification of Entities in Charge of Maintenance) sertifikātu, ko izsniedz Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA-European Union Agency for Railways) un kas dod tiesības sabiedrībai paplašināt klientu ģeogrāfiju un tālāk attīstīt ritošā sastāva apkopes un remontu pakalpojumu eksportu visā ES sliežu ceļu platuma tīklā. Tāpat SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”  uztur “СЕРТ АСУ” (Ukraina) sertifikātu, kas dod iespēju sniegt lokomotīvju remonta pakalpojumus Ukrainā bāzēto lokomotīvju īpašniekiem, un uzņēmums veic aktīvu darbu ar Ukrainas klientiem, lai plašāk ar tiem attīstītu sadarbību. .

Savukārt SIA “LDZ Loģistika”, kuras ieņēmumi veidojas no transporta-ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanas, 2024.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja beramkravu pārvadājumus - Latvijas graudu eksportu, kas ir viens no svarīgākiem uzņēmuma darbības virzieniem. Tāpat SIA “LDZ Loģistika” nodrošināja konteineru pārvadājumus tranzītā caur Latvijas ostām, un šo pārvadājumu ģeogrāfija pārsvarā bija orientēta uz Kazahstānu un Vidusāzijas valstīm. Multimodālos pārvadājumos turpinājās sadarbība ar klientiem no Vidusāzijas un Eiropas Savienības.

LDz koncerna uzņēmums SIA “LDZ apsardze” arī šī gada sākumā turpināja iepriekšējos gados uzsākto tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanas paplašināšanu, piesaistot jaunus klientus un palielinot ieņēmumus no apsardzes pakalpojumu sniegšanas.

Ņemot vērā kravu pārvadājumu apjomu samazināšanos, VAS “Latvijas dzelzceļš” 2024.gadā turpina darbu pie iepriekšējos gados uzsāktās darbības efektivitātes veicināšanas, pārskatot biznesa, organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, lai palielinātu saimnieciskās darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas. Turpinās arī iekšējo procesu pārskatīšana, tehnoloģisko procesu maiņa. Vienlaikus LDZ nodrošina dzelzceļa infrastruktūras un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un atbilstošu drošības līmeni. LDz koncerna galvenās prioritātes un mērķi 2024.gadam ir saistīti ar uzņēmumu darbības efektivitātes tālāku palielināšanu, investīciju projektu realizāciju, finanšu līdzsvara atgūšanu un nostiprināšanu, kā arī ar jaunizstrādāto organizatorisko un tehnoloģisko procesu ieviešanu. Tāpat LDz nemainīgi aktīvi strādā arī pie dzelzceļa pasažieru vajadzībām nepieciešamās ērtas un efektīvas infrastruktūras attīstības.

Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” pārskatu par darbību 2024.gada pirmajos trīs mēnešos iespējams iepazīties šeit: https://www.ldz.lv/lv/neauditeti-starpperiodu-finansu-parskati