Latest news

SIA "LDZ CARGO" informē par klienta reģistrācijas KARTĪBU

 1. Pirms pārvadātāja SIA “LDZ CARGO” (turpmāk – LDZ CARGO) pakalpojumu izmantošanas juridiskām personām jābūt reģistrētām kā LDZ CARGO klientiem. LDZ CARGO reģistrē klientus Kravu kustības pārvaldības informācijas sistēmā (turpmāk – KPS), kurā tiek izveidots LDZ CARGO klientu reģistrs ar aktuālu datu bāzi par klientiem.
 2. LDZ CARGO klienti ir kravas nosūtītāji, kravas saņēmēji un pārvadājumu maksājumu maksātāji (t.sk. ekspeditori, aģenti).
 3. Klientus, kas vēlās izmantot LDZ CARGO pakalpojumus kā kravas nosūtītāji/saņēmēji, reģistrē pamatojoties uz LR Ministru kabineta  08.04.2003. noteikumu Nr.158 “Kravas izsniegšanas noteikumi” 4.punktu un LR Ministru kabineta 04.11.2002. noteikumu Nr.506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu” 5.punktu.
 4. Klientu reģistrācijai nepieciešamo datu ievades un KPS klientu reģistrā esošās informācijas glabāšanas kārtība, kā arī KPS mijiedarbība ar citām informāciju sistēmām attiecībā uz klientu kodu izmantošanu, noteikta instrukcijās, kas reglamentē attiecīgo informāciju sistēmu izmantošanu.

Kravas nosūtītāju un saņēmēju reģistrācija

 1. Pirms LDZ CARGO pakalpojumu izmantošanas kravas nosūtītājs/saņēmējs iesniedz LDZ CARGO Kravu darba organizācijas daļā pieteikumu reģistrācijai, kuru noformē rakstiski, t.sk. kā elektroniskā veidā izveidotu dokumentu ar elektronisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu, kurā ietvertas sekojošās ziņas:
  1. 1. kravas nosūtītāja/saņēmēja uzņēmuma nosaukums (datu apmaiņai ar secīgajiem pārvadātājiem - nosaukums bez mīkstinājumiem un garumzīmēm);
  2. 2. juridiskā un faktiskā adrese;
  3. 3. tālruņu, faksa numuri (esamības gadījumā), e-pasta adrese;
  4. 4. bankas rekvizīti;
  5. 5. LR rezidentiem – reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā un pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs saskaņā ar Latvijas PVN maksātāju reģistru;
  6. 6. LR nerezidentiem – reģistrācijas numurs citas valsts reģistrā un pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs saskaņā ar Latvijas PVN maksātāju reģistru.
 1. Kravas nosūtītāja/saņēmēja pieteikumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra datiem nav pārstāvības tiesības, pamatojoties uz pilnvaru, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu vai notariāli apliecinātu pilnvaras kopiju.
 2. Pamatojoties uz noformētu atbilstoši 4.punktam kravas nosūtītāja/saņēmēja pieteikumu, Kravu darba organizācijas daļa ievada KPS datus nosūtītāja/saņēmēja reģistrācijai LDZ CARGO klientu reģistrā, kuras rezultātā tiek piešķirts četrzīmju kravas nosūtītāja/saņēmēja reģistrācijas kods.
 3. LDZ CARGO rakstiski paziņo kravas nosūtītājam/saņēmējam par piešķirto reģistrācijas kodu.
 4. Kravas nosūtītājiem/saņēmējiem pēc 2 gadiem pēc koda piešķiršanas jābūt pārreģistrētiem reģistrācijai analoģiskā kārtībā.

Maksātāju reģistrācija

 1. Ja ar klientu tiek noslēgts līgums par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumiem, klients tiek reģistrēts LDZ CARGO klientu reģistrā ar maksātāja koda piešķiršanu.
 2. Kravu darba organizācijas daļa ievada KPS no Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļas saņemtos datus maksātāja reģistrācijai LDZ CARGO klientu reģistrā, kuras rezultātā tiek piešķirts trīszīmju/četrzīmju maksātāja reģistrācijas kods.
 3. Maksātājam piešķirto kodu LDZ CARGO norāda līgumā par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumiem.

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem