Latest news

Izvēlne

SIA „LDz Cargo” paziņo indeksācijas koeficientus no 2022.gada 15.septembra

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV” 1.sadaļas 5.punkta 5.1. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 1.punktu periodam no 2022.gada 15.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim noteikti indeksācijas koeficienti.

Indeksācijas koeficienti tiek piemēroti bāzes likmēm:

  • pārvadātājam piederošiem vagoniem                                   1,647;
  • pārvadātājam nepiederošiem vagoniem (t.sk. dīzeļģeneratora vagoniem), pasažieru vagoniem un kravai uz savām asīm 1,607.

Indeksācijas koeficienti netiek piemēroti aprēķinot maksu par pavadoņu braucienu, aprēķinot pārvadāšanas maksas mainīgo daļu, maksas aprēķinam par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem un līgumsodiem.