Latest news

Izvēlne

SIA “LDZ CARGO” pievienojies sociālajai iniciatīvai “Misija Nulle”

Š.g. 26.aprīlī SIA “LDZ CARGO”, tās valdes priekšsēdētājam Aļģirdam Miķelsonam parakstot “Misija Nulle” hartu, ir pievienojusies to Latvijas darba devēju, uzņēmēju un institūciju saimei, kuri apņēmušies ievērot un nodrošināt augstākos darba drošības standartus un rūpes par saviem darbiniekiem.

Iniciatīvas “Misija Nulle” mērķis ir padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību, mazinot darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski samazinot arī nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz nulli un preventīvi ieviešot pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai. Š.g. 26.aprīlī šai iniciatīvai kopā ar SIA “LDZ CARGO” pievienojās vēl 11 dažādu nozaru darba devēji.

Iniciatīvas “Misija Nulle” darbībai un aktualitātēm var sekot līdzi tās tīmekļvietnē www.misijanulle.lv