Latest news

Izvēlne

Pieteikums līgumam

Pieteikums līgumam par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumiem

 

Pretendējot uz līguma noslēgšanu, atbilstoši SIA “LDZ CARGO”, turpmāk – LDZ CARGO, Kravu pārvadājumu tarifu piemērošanas noteikumiem, Klients iesniedz pieteikumu līguma noslēgšanai, kurā norāda:

  • pārvadājumu maršrutus, norādot LDZ stacijas;
  • kravu nosaukumus ar HKN kodiem un paredzamos apjomus;
  • aģentiem jānorāda par kuru kravas saņēmēju/nosūtītāju tiks veikti maksājumi, pievienojot kravas saņēmēja/nosūtītāja rakstisku piekrišanu;
  • uzņēmuma un bankas rekvizītus: juridisko adresi, pasta adresi (ja tā nesakrīt ar juridisko adresi), komersanta reģistrācijas numuru, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numuru, e-pastu, e-pastu rēķiniem, tālruņa numuru, norēķinu kontu (EUR);
  • kontaktpersonu, tās e-pastu un tālruņa numuru;
  • amatpersonu(-as), kas tiesīga(-s) parakstīt līgumu.

Pieteikumu adresē SIA “LDZ CARGO” valdes priekšsēdētājai Svetlanai Bergas kundzei.

Pieteikumu paraksta pašrocīgi (papīra formā) vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) un nosūta uz e-pastu cargo@ldz.lv .

 

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 22304840 vai e-pastu: contract@ldz.lv .