Latest news

Izvēlne

Papildus informācija par ierobežojumiem, kas attiecās uz sadarbību ar Krievijas Federāciju

Pamatojoties uz PADOMES REGULAS (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis) ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām,

kas destabilizē situāciju Ukrainā, 3.k.punktu, ņemot vērā vilcienu saformēšanai un nodošanai pārvadātājam AAS “RŽD” nepieciešamo laiku, ar 03.07.2022. plkst.00:00

SIA “LDZ CARGO” pārtrauc  LDZ stacijās pieņemt pārvadāšanai saņēmējiem Krievijā adresēto kravu, kas minēta PADOMES REGULAS (ES) 2022/576 XXIII pielikumā.