Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2024.gada 1.ceturksnim

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 31.martam noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,001761 EUR/tkm (0,001761 eiro par vienu tonnas-kilometru).”