Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2023.gada I ceturksnim

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2023. gada 01. janvāra līdz 2023. gada 31.martam noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

  • 0,002840 EUR/tkm (0,002840 eiro par vienu tonnas-kilometru).