Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2022.gada II pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2022. gada 01. jūlija līdz 2022. gada 31.decembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,002128 EUR/tkm (0,002128 eiro par vienu tonnas-kilometru).”