Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2022.gada I pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2022. gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30.jūnijam noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,000510 EUR/tkm (0,000510 eiro par vienu tonnas-kilometru).