Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2021.gada II pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2021. gada 01. jūlija līdz 2021. gada 31.decembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,000456 EUR/tkm (0,000456 eiro par vienu tonnas-kilometru).”