Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2021.gada I pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2020” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30.jūnijam noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,000403 EUR/tkm (0,000403 eiro par vienu tonnas-kilometru).”