Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2020.gada II pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2020” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2020. gada 01. jūlija līdz 2020. gada 31.decembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,000460 EUR/tkm (0,000460 eiro par vienu tonnas-kilometru).