Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2020.gada I pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2019” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 30.jūnijam noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,000675 EUR/tkm (0,000675 eiro par vienu tonnas-kilometru).