Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2019.gada I pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2018” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2018. gada 01. janvāra līdz 2018. gada 30.jūnijam noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,000532 EUR/tkm (0,000532 eiro par vienu tonnas-kilometru).