Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2018.gada II pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2018” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2018. gada 01. jūlija līdz 2018. gada 31.decembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,000313 EUR/tkm (eiro par vienu tonnas-kilometru).”