Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2017.gada II pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2017” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2017. gada 01. jūlija līdz 2017. gada 31.decembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

-0,000180 EUR/tkm (mīnus 0,000180 eiro par vienu tonnas-kilometru).”